PZU - Pusat Zakat Umat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam) adalah sebuah Lembaga pengelola Zakat, infaq dan shadaqah yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI no. 552 Tahun 2001, serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional, Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah secara amanah, profesional dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia.

Untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke pelosok-pelosok, Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan dan Kantor Unit di beberapa daerah di Indonesia.

Visi Misi

Visi

"Menjadi Lembaga Yang Amanah, Profesional dan Transparan"

Misi

  1. Membangun kesadaran umat untuk membayar ZIS melalui lembaga
  2. Mengoptimalkan potensi ZIS di lingkungan umat Islam yang berorientasi pada pengembangan produktivitas pendidikan, ekonomi dan dakwah
  3. Membentuk citra lembaga PZU yang amanah, transparan dan professional
  4. Memberikan karya nyata dalam pembelaan terhadap kaum dhuafa dan mustadhafin

 

Sumber : pzu.or.id


Layanan - PZU - Pusat Zakat Umat

Layanan Publik - Instansi